Websites en weblogs


Mijn websites en weblogs


Mick's Nieuws van het Fotografenfront (2007-heden)

Vrijwel vanaf het moment dat ik fotografie als professie beoefende, sprak het publiceren van mijn fotografie via weblogs mij zeer aan. Zo ben ik april 2007 mijn eerste weblog begonnen, later omgedoopt als Mick's Nieuws van het Fotografenfront: het weblog dat ik nu nog steeds als nieuwsrubriek gebruik.Mick's Marine Biology (2008 - heden)

Het is niet meer dan logisch dat ik ook op het gebied van mariene biologie zou starten met een weblog: al sinds mijn 14e jaar ben ik zeer geïnteresseerd in zeefauna en -flora. Niet alleen fotografeer ik allerlei zeedieren als duiker en 'stenenkeerder' maar schrijf ik er ook over. 'Populair wetenschappelijk' wordt dat wel genoemd. Ook het kunstzinnige uiterlijk en bijzonder gedrag van bepaalde zeedieren probeer ik in mijn fotografie te vangen. Juist vanwege het internationale publiek op dit terrein zijn de berichten op Mick's Marine Biology (op een paar na) in het Engels.
Mick's Marine Life (vanaf 2021)
Begin 2021 ben ik gestart met deze nieuwe website/log. Het is een simpele encyclopedie, die je goed kunt gebruiken als mobiele gids om een soort of een bepaalde groep zeedieren of wieren op te zoeken.

Per soort heb ik een pagina gemaakt, waarin ik mijn mooiste of meer bijzondere foto's laat zien. Onder de foto's staat een korte tekst met vindplaats en datum en soms wat bijzonderheden. Het zijn niet altijd geweldig mooie plaatjes. Sommige foto's zijn meer van natuurhistorisch belang, omdat ze bijvoorbeeld een bepaald detail of gedrag laten zien of waar je ze kunt vinden. Ik heb de soorten gegroepeerd, zoals bijvoorbeeld in de groep Wormen, Zeeanemonen etc. Die groepen vind je terug als pagina in de rechterkolom. De Storm in Beweging (2010-heden)

Op dit blog volg ik bewegingskunstenaar John Giskes en andere (butoh)performers. Ik ben met John in aanraking gekomen door zijn optreden met een aantal andere performers in De Storm - vandaar de naam De Storm in Beweging - bij KunstPoortNoord. Ik was meteen geïntrigeerd door het visuele van butoh theater: verstilde bewegingen, kleuren, vormen. Met bevreemdende elektronische muziek als begeleiding. Inmiddels bestaat De Storm niet meer en ben ik John Giskes als solo-performer gaan volgen, al of niet in het gezelschap van andere kunstenaars.Bergpolder-Krachtwijk (2008-2012)

Ik ben september 2008 begonnen met mijn weblog: Bergpolder-Krachtwijk. Aanleiding vormde een opdracht die ik kreeg om bewoners van Bergpolder -  een wijk in Rotterdam Noord - met hun initiatieven te fotograferen en een boekje te maken voor minister Ella Vogelaar. Ik heb er iets anders van gemaakt (lees daarover hier). Ik vond het jammer dat de - naar mijn idee geslaagde - bewonersportretten nu voor anderen niet meer te zien zouden zijn en bedacht dat het leuk zou zijn om een weblog te beginnen over Bergpolder. Juist ook omdat het 1 van de 40 Vogelaarwijken (ook kracht- en later prachtwijken genoemd) was, waarin extra geïnvesteerd werd en mogelijk veel zou gaan veranderen. Binnen twee weken kreeg ik het als betaalde opdracht van de Deelgemeente Noord, c.q. de Bewonersorganisatie. Ik heb dat blog met heel veel plezier gemaakt van september 2008 tot 2013.
Bergpolder Onderneemt (2010-2011)

Samen met het afficheproject onder dezelfde naam, heb ik via een blog blijvend publiciteit gegeven aan ondernemers in de wijk Bergpolder in Rotterdam Noord. Overigens blijken anno februari 2018 ongelooflijk veel ondernemers niet meer te bestaan....
NOORD010inbeeld (2013-2015)

In maart 2014 zouden alle deelgemeentes opgeheven worden. De kans was groot dat mijn betaalde werk daarmee ook zou verdwijnen en ik bedacht dat het voor de Gebiedscommissie Noord (een vorm van opvolging van de deelgemeente) interessanter zou zijn, als ik over heel Rotterdam Noord zou gaan bloggen. Dat wilde ik graag samen gaan doen met collega Johannes Odé, die woonachtig was (en is) in het Oude Noorden. Dat leek hem een prima idee en zo hebben we van 2013 tot 2016 over heel Noord geblogd: NOORD010inbeeld. Uiteindelijk wilde de opdrachtgever in plaats van ons blog liever iets op Facebook. Johannes is daarmee doorgegaan; ik heb december 2015 het laatste bericht op ons blog gezet.